Welkom bij Camera Meldpunt

Uw wooncomplex is voorzien van een camerasysteem. Hier kunt u makkelijk, snel en volledig anoniem problemen in uw wooncomplex aangeven. Op deze manier dringen we gezamenlijk de onregelmatigheden en de kosten die daardoor ontstaan terug. Daarnaast verhogen we de leefbaarheid en veiligheid van uw woonomgeving.

Hoe werkt het?

Zodra u ergens overlast heeft geconstateerd, gaat u naar www.camerameldpunt.nl Daar geeft u met uw complexnummer aan wat u geconstateerd heeft. Bijvoorbeeld diefstal, vandalisme of vervuiling. Daarnaast vermeldt u de locatie en het tijdstip. Dit duurt ongeveer twee minuten. Uw melding krijgt een ticket nummer. Met dit nummer kunt u later op de website zien welke actie er op uw melding ondernomen is.

Wat doet Camera Meldpunt

Camera Meldpunt gaat, aan de hand van de melding, op zoek naar de bijbehorende beelden. Zodra er bruikbare beelden zijn, geven wij deze door aan de woningcorporatie/VVE bestuur of de wijkagent/politie.

Waarom is het belangrijk?

Overlast, vandalisme en misdaad zijn een probleem voor iedereen. Wij zetten ons in om dit, samen met u, te minimaliseren. Alle bewoners moeten zich prettig en veilig voelen in hun eigen buurt. Het is daarom belangrijk dat alle ongeregeldheden gesignaleerd en aangegeven worden. Alle meldingen worden serieus genomen; zo maken we er samen een betere woonomgeving van.

Maak hier uw keuze